Waldorfpedagoogika aluseks, millest lähtub meie lasteaia pedagoogika, on Austria filosoof ja haridusuuendaja Rudolf Steineri poolt välja arendatud antroposoofiline inimkäsitlus. 

See haarab endasse nii keha, hinge, kui vaimu arengu. Pedagoogika tugineb terviklikul (holistilisel) kujutlusel inimesest ja käsitleb indiviidi arengut ajalises perspektiivis. 

Lapse kujunemisel on oluline täiskasvanute (nii õpetajate kui lapsevanemate) eeskuju, võimalus vabaks mänguks, loodusrütmidest, päeva- ja nädalarütmist ning aastaaegade pühadest lähtumine tegevuses ning loomingulised õppetegevused (näpusalmid, laulud, akvarellmaal, meisterdamine ja küpsetamine). 

Olulise õpetajana lastele arvestame ka lasteaia kasvukeskkonda: rühmaruumi sisekujundust ning mänguasju, mis on reeglina looduslikest materjalidest, käsitööna valmistatud ning avatud kasutusega (fantaasiat arendavad).

Soovitame kõigil lapsevanematel tutvuda meie pikema kokkuvõttega meie pedagoogika põhimõtetest siin.