Meie lasteaia kohatasu 2021/2022 õppeaastal on 4652€ aastas.  Aastamaks tasutakse 10- kuulise maksegraafiku alusel, s.o august kuni mai.

Igakuine lapsevanema poolt tasumisele kuuluv omaosaluse maksumus saadakse pärast kohaliku omavalitsuse toetuse mahaarvamist (nt Tallinna linna koolieelse eralasteasutuse sihtotstarbelise toetuse suurus ühe lapse kohta on 2352€, seega lapsevanema osalus on 2300€ aastas, 230€ kuus).
Ühest perest enam kui ühe lapse käimisel lasteaias (või lasteaias ja TVWKoolis) saab pere taotleda kohatasult soodustust.                                           

Ühe päeva toidukordade kogumaksumus ühe lapse kohta on 3€, milles sisalduvad hommikusöök, lõuna ja oode.  Tallinna linn kompenseerib lapsevanemale sellest 2€, vanem tasub 1€.

Toiduraha arvestatakse kohalkäidud päevade eest.