Meie lasteaia kohatasu 2023/2024 õppeaastal on 6157€ aastas.  Aastamaks tasutakse 11- kuulise maksegraafiku alusel.

Igakuine lapsevanema poolt tasumisele kuuluv omaosaluse maksumus saadakse pärast kohaliku omavalitsuse toetuse mahaarvamist. Nt: Tallinna linna lastel on see 272€. 

Teatud tingimustel saab pere taotleda  kohatasusoodustust.                                           

Ühe päeva toidukordade kogumaksumus ühe lapse kohta 2023/24 õppeaastal on 4,5€, milles sisalduvad hommikusöök, lõuna ja oode. Tallinna linna toiduraha kompensatsioon on 3€ ja lapsevanema tasuda jääb 1,5€. Toiduraha arvestatakse kohal käidud päevade eest.