Meie lasteaia kohatasu 2022/2023 õppeaastal on 5117€ aastas.  Aastamaks tasutakse 11- kuulise maksegraafiku alusel.

Igakuine lapsevanema poolt tasumisele kuuluv omaosaluse maksumus saadakse pärast kohaliku omavalitsuse toetuse mahaarvamist. Teatud tingimustel
saab pere taotleda kohatasusoodustust.                                           

Ühe päeva toidukordade kogumaksumus ühe lapse kohta on 4€, milles sisalduvad hommikusöök, lõuna ja oode. Toiduraha arvestatakse kohal käidud päevade eest.