Jõulukuu 05. dets

piret.indlo · Kommentaarid: 0
Jõulukuu on aasta pimedaim, salapäraseim ja ootusrikkaim aeg. Jõulupyhade ajal saab otsa vana ning synnib uus loona eluring.

Aasta kaheteistkymnendal kuul on maakeeli mitmeid nimi: jõulukuu, joulukuu, jõõlukuu, talvistepyhakuu, talviste pyha kuu, talsipyhakuu, talsipyhikuu, talissepyhakuu, talssepyhakuu, talvistekuu, talvsipyhakuu, talipyhakuu, talvekuu, mängukuu.

Detsembri ehk dekabri nimi on maakeelde laenatud vene, saksa ja rootsi keele vahendusel ladina keelest, kus decem tähendab kymmet. Vana-Rooma kalendri aasta algas urbekuus ning jõulukuu oli seal kymnes kuu.
Maakeelsed kuu nimed seostuvad eelkõige aastavahetuspyhaga, mida vana Oandi mail kutsutakse talistepyhadeks ja mujal jõuludeks. Kuna pyhad on olnud suureks laulmise- ja mängimise ajaks, on seda kuud kutsutud ka mängukuuks.

Jõulukuu sisse jääb aastaringi viimane pime ots ja uue aastaringi hakatus. Sel ajal peaks inimene koos loonaga puhkama - valmistuma uueks ringiks. Iseäranis talvises päevapesas tuleks oma kodus, aga ka mõtetes ja hinges luua pinda puhtusele ja pyhale ning võtta enesele aega.
Jõulud 21.-25.12. Jõulud on omad ja põlised aastavahetuspyhad. Jõulude hakul - 21.12. - saabub aasta lyhim päev. Nelja ööpäeva jooksul on päevad kriipsupealt yhepikkused ja neid kutsutakse talviseks päevapesaks. 24.12. tähistatakse suure pidulikkusega vana-aasta õhtut, sest järgmisel päeval pöörab Maa oma põhjapoole päikesele vastu ja algab uus aastaring.

Esivanemad teadsid, et elu saab alguse seemnest või munast. Aasta seemneks on jõulud. Kõik see, mis sa uue aja hakul teed või tegemata jätad, mõjutab eelolevat omal moel. Esivanemate tarkuste meenutamine ja järgimine pyhadeks valmistudes ja pyhi pidades toob elumõnu, tervist ja edenemist uueks ajaks.

Jõuludel pyytakse olla kodus puhates ja lähedastega aega viites. Sel ajal on kodus käimas ka esivanemate hinged. Nende jaoks jäetakse ööseks toit ja söök lauale ning tuli põlema. Kui leib, liha ja õlu on kogu pyhade aja laual, ei ole uuel aastal selles peres puudust karta.

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar